Preambul

În Word 2013, meniurile de tpărire şii examinare înaintea imprimării au suferit modificări majore faţă de versiunile ’97-2003 ale programului Word.

 

Acum toate setările de imprimare şi vizualizare înaintea imprimării se regăsesc în acelaşi meniu: Backstage View – Meniul File (Vedere din spatele scenei – Meniul Fişier).

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul FILE (FIŞIER) (1).

Execută un click pe opţiunea Print (Tipărire) (2).

Primul lucru pe care îl observăm este panoul din partea dreaptă, în care putem previzualiza modificările pe care le vom aduce documentului.

Avem posibilitatea de a modifica imprimanta pe care o vom folosi în procesul de imprimare prin accesarea unui meniu de tip listă.

Execută un click pe butonul indicat (3).

Execută un click pe imprimanta indicată (4) pentru a o selecta în vederea tipăririi.

  

 

Pasul 2

Pentru a tipări numai anumite pagini sau un domeniu de pagini consecutive, acestea pot fi introduse în caseta Pages (Pagini): de exemplu, pentru a tipări primele trei pagini din document putem introduce 1,2,3 sau 1-3 în această casetă.

Execută un click pe butonul indicat (1).

Din această listă putem alege să tipărim toate paginile (Print All Pages), doar textul selectat (Print Selection) sau putem tipări doar pagina curentă (Print Current Page).

Execută un click pe opţiunea Print Current Page (Tipăreşte pagina curentă) (2).

De asemenea, mai putem realiza setări pentru partea de orientare a paginilor, pentru margini, pentru formatul de hârtie, etc. folosind meniurile corespunzătoare din cadrul grupului Settings (Setări).

Pentru a începe procesul de imprimare efectiv, execută un click pe butonul Print (Tipărire) (3).

În acest moment, imprimanta virtuală selectată la pasul anterior a realizat o copie needitabilă a documentului.